Cho tam giác ABC lấy điểm D sao cho BD gấp rưỡi BC Tính diện tích tam giác ABD

Cho tam giác ABC lấy điểm D sao cho BD gấp rưỡi BC Tính diện tích tam giác ABD

1 bình luận về “Cho tam giác ABC lấy điểm D sao cho BD gấp rưỡi BC Tính diện tích tam giác ABD”

 1. Giải
  Gọi diện tích tam giác ABC là x (đơn vị diện tích) 
  S_(ABD) = 1/2 S_(ABC) vì 
  Đáy BD = 1/2 BC
  Chung đường cao hạ từ đỉnh A xuống CD
  => Diện tích tam giác ABD là :
  x : 2 = x/2 (đơn vị diện tích) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới