cho tam giác abc lấy i là điểm chính giữa cạnh ac trên cạnh bc lấy điểm n sao cho bn = 2/5bc các đoạn an và bi cắt nhau tại m

cho tam giác abc lấy i là điểm chính giữa cạnh ac trên cạnh bc lấy điểm n sao cho bn = 2/5bc các đoạn an và bi cắt nhau tại m nối mc ;ni a) tìm trên hình vẽ những cặp tam giác có diện tích bằng nhau b) biết an = 14m hãy tính độ dài đoạn mnViết một bình luận

Câu hỏi mới