Chữ số 3 trong số 692,073 có giá trị là

Chữ số 3 trong số 692,073 có giá trị là

2 bình luận về “Chữ số 3 trong số 692,073 có giá trị là”

 1. Giải đáp:
  Chữ số 3 trong số 692,073 có giá trị là : 3/1000
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  + sau dấu phẩy số thứ nhất là phần 10 
  + số thứ hai sau dấu phẩy là phần trăm 
  + số thứ 3 sau dấu phẩy là phần nghìn

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chữ số $3$ trong số $692,073$ có giá trị là $0,003$ hay được gọi theo phân số là $\frac{3}{1000}$  . 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – sau dấu phẩy số thứ nhất là phần mười .
  – sau số thứ hai sau dấu phẩy là phần trăm .
  – sau số thứ ba sau dấu phẩy là phần nghìn.
  Chữ số $3$ trong số $692,073$ nằm ở hàng phần nghìn do đó có giá trị là : $0,003$ hay được gọi theo phân số là $\frac{3}{1000}$ .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới