Chú Tâm có mặt ở sân bay lúc 8 giờ 15 phút để kịp chuyến bay. Chú xuất phát ở nhà lúc7 giờ 45 phút, do bị tắc đường nên chủ đ

Chú Tâm có mặt ở sân bay lúc 8 giờ 15 phút để kịp chuyến bay. Chú xuất phát ở nhà lúc7 giờ 45 phút, do bị tắc đường nên chủ đi mất 40 phút. Hỏi chú đến sân bay chậm mất bao nhiêu phút?Viết một bình luận

Câu hỏi mới