chu vi hình tròn có r = 3 phần 5 m là

chu vi hình tròn có r = 3 phần 5 m là

2 bình luận về “chu vi hình tròn có r = 3 phần 5 m là”

 1. r là bán kính
  Mà tính chu vi là lấy đường kính x 3,14
  Vậy đường kính của hình tròn đó là:
  $\frac{3}{5}$ x 2 = $\frac{6}{5}$ (m)
  Chu vi của hình tròn đó là:
  $\frac{6}{5}$ x3,14=3,768(m)
                             Đáp số:3,768 m. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới