chu vi hình tròng a gấp 2 lần chu vi hình tròn b . hỏi diện tích hình tròn a gấp mấy lần hình tròn b ?

chu vi hình tròng a gấp 2 lần chu vi hình tròn b . hỏi diện tích hình tròn a gấp mấy lần hình tròn b ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới