Chu vi hình vuông tăng 20%. Hỏi diện tích hình vuông tăng bao nhiêu phần trăm?

Chu vi hình vuông tăng 20%. Hỏi diện tích hình vuông tăng bao nhiêu phần trăm?

1 bình luận về “Chu vi hình vuông tăng 20%. Hỏi diện tích hình vuông tăng bao nhiêu phần trăm?”

 1.  ta có
       ví dụ cạnh là 3
            3 xx 4 = 12
       nếu cạnh là 3,6 thì sẽ tăng lên 20 %
            3,6 xx 4 = 14,4
   ——
          3 xx 3 = 9
          3,6 xx 3,6 = 12,96
  thì cạnh sẽ tăng lên 69,44 %
     lấy      9 : 12,96 xx 100 = 0,6944… xx 100 = 69,44 %
  —–
   sai bảo
   

  Trả lời

Viết một bình luận