có 12 chai xăng mỗi chai chứa 0,75 lít xăng phẩy mỗi lít xăng nặng 800 g Hỏi 12 t xong đó nặng bao nhiêu kilôgam biết mỗi vỏ

có 12 chai xăng mỗi chai chứa 0,75 lít xăng phẩy mỗi lít xăng nặng 800 g Hỏi 12 t xong đó nặng bao nhiêu kilôgam biết mỗi vỏ chai nặng 0,25 kg
đáp số là :……

2 bình luận về “có 12 chai xăng mỗi chai chứa 0,75 lít xăng phẩy mỗi lít xăng nặng 800 g Hỏi 12 t xong đó nặng bao nhiêu kilôgam biết mỗi vỏ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 800 g = 0,8 kg
  Số lít mỗi chai chứa nặng :
  0,8 x 0,75 = 0,6 ( kg )
  Mỗi chai nặng :
  0,6 + 0,25= 0,85 ( kg )
  12 chai xăng nặng :
  0,85 x 12 = 10,2 ( kg )
  Đáp số : ……………….
  $@dinhnguyenanhthu315$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  10,2kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số lít xăng mỗi chai xăng nặng số gam là:
                     800 xx 0,75= 600(g)
                      Đổi 600g=0,6kg
  Mỗi chai nặng số ki-lô-gam là:
                     0,6+0,25=0,85(kg)
  12 chai xăng như thế nặng số ki-lô-gam là:
                     0,85 xx 12=10,2(kg)
  $#ngocbaodinh1803$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới