Có 15 công nhân lắp xong một cái máy mất 8 ngày nay muốn .lắp xong cái máy đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu công nhân

Có 15 công nhân lắp xong một cái máy mất 8 ngày nay muốn .lắp xong cái máy đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu công nhân

2 bình luận về “Có 15 công nhân lắp xong một cái máy mất 8 ngày nay muốn .lắp xong cái máy đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu công nhân”

 1. 1 công nhân lắp xong cái máy đó mất:
  8 xx 15= 120 (ngày)
  Lắp xong cái máy đó trong 4 ngày thì cần:
  120 : 4 = 30 (công nhân)
  Đáp số: 30 công nhân

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 ngày lắp xong cái máy cần số công nhân là : 
              15xx8=120 ( công nhân )
  4 ngày lắp xong cái máy đó càn số cong nhân là : 
            120:4=30 ( công nhân )
                      Đáp số : 30 công nhân
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới