có 26 xe vừa là xe ôtô 4 bánh vừa là xe máy 2 bánh .tìm số xe mỗi loại?biết rằng cả hai loài xe trên cộng lại có 70 bánh xe

có 26 xe vừa là xe ôtô 4 bánh vừa là xe máy 2 bánh .tìm số xe mỗi loại?biết rằng cả hai loài xe trên cộng lại có 70 bánh xeViết một bình luận

Câu hỏi mới