Có 28 viên bi trong đó 8 viên bi xanh, 7 viên bi trắng, 4 viên bi đỏ và 9 viên bi vàng . Như vậy phân số 2/7 là số viên bi có

Có 28 viên bi trong đó 8 viên bi xanh, 7 viên bi trắng, 4 viên bi đỏ và 9 viên bi vàng . Như vậy phân số 2/7 là số viên bi có màu :
A. Trắng B. Đỏ
C. Vàng D. Xanh
làm và nêu các bước giải . Xin cảm ơn ………

2 bình luận về “Có 28 viên bi trong đó 8 viên bi xanh, 7 viên bi trắng, 4 viên bi đỏ và 9 viên bi vàng . Như vậy phân số 2/7 là số viên bi có”

 1. Giải đáp _ Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\dfrac{2}{7}$ $\text{số viên bi là:}$

  $\text{28 x }$ 2/7 $\text{= 8 (viên)}$

  $\text{Vậy $\dfrac{2}{7}$ số viên bi có màu xanh }$

  $\text{Đ/S: màu xanh}$

  $\text{-> Chọn đáp án D}$

  $\text{#Munz}$
  $\text{Hc tốt}$

   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có 28 viên bi trong đó 8 viên bi xanh, 7 viên bi trắng, 4 viên bi đỏ và 9 viên bi vàng . Như vậy phân số 2/7 là số viên bi có màu :
  A. Trắng
  B. Đỏ
  C. Vàng
  D. Xanh
  Giải đáp D
  Ta có PS của viên bi xanh là :
  8/28 = (8 : 4)/(28 : 4) = 2/7
  Vậy ta chọn đáp án D

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới