có 30 bài kiểm tra toán, tròn đó số bài được điểm 8 trở lên chiếm 60 phần trăm hỏi có bao nhiêu bài kiểm tra được điểm toán c

có 30 bài kiểm tra toán, tròn đó số bài được điểm 8 trở lên chiếm 60 phần trăm hỏi có bao nhiêu bài kiểm tra được điểm toán chở lên

2 bình luận về “có 30 bài kiểm tra toán, tròn đó số bài được điểm 8 trở lên chiếm 60 phần trăm hỏi có bao nhiêu bài kiểm tra được điểm toán c”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số bài được   8   điểm trở lên là :
    30 xx 60 : 100 = 18   (học sinh)
  Đáp số :   18   học sinh
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới