Có 30 cái bút mực và 50 cái bút bi. tìm tỉ số phần trăm giữa bút mực và tất cả số bút là ?

Có 30 cái bút mực và 50 cái bút bi. tìm tỉ số phần trăm giữa bút mực và tất cả số bút là ?

2 bình luận về “Có 30 cái bút mực và 50 cái bút bi. tìm tỉ số phần trăm giữa bút mực và tất cả số bút là ?”

 1. Có tất cả số bút là:
  30 + 50 = 80 (cây bút)
  Tỉ số phần trăm giữa bút mực và tất cả số bút là:
  30 : 80 × 100 = 37,5 %
  Đáp số: 37,5 %
  @Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tất cả có số bút là :
  30 +50= 80 ( cái bút )
  Tỉ số phần trăm giữa bút mực và tất cả số bút là :
  30 : 80 ×100= 37,5%
  Đáp số : 37,5%
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới