có 32 con cả gà và ngan cân nặng 124kg. biết cứ 3 con gà thì nặng10kg , 5 con ngan thì cân nặng 21kg . Tính số con mỗi loại

có 32 con cả gà và ngan cân nặng 124kg. biết cứ 3 con gà thì nặng10kg , 5 con ngan thì cân nặng 21kg . Tính số con mỗi loại

1 bình luận về “có 32 con cả gà và ngan cân nặng 124kg. biết cứ 3 con gà thì nặng10kg , 5 con ngan thì cân nặng 21kg . Tính số con mỗi loại”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có số con gà là :
  124:10=12,4( con)
  Có số vịt là :
  32-12,4=19,6( con )
     $Đ/s:..$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới