Có 36 chai dầu hỏa, mỗi chai chứa 0,75 lít. Mỗi lít dầu nặng 0,76 kg, mỗi vỏ chai nặng 0,25kg hỏi 36 chai dầu nặng bn kg?

Có 36 chai dầu hỏa, mỗi chai chứa 0,75 lít. Mỗi lít dầu nặng 0,76 kg, mỗi vỏ chai nặng 0,25kg hỏi 36 chai dầu nặng bn kg?

2 bình luận về “Có 36 chai dầu hỏa, mỗi chai chứa 0,75 lít. Mỗi lít dầu nặng 0,76 kg, mỗi vỏ chai nặng 0,25kg hỏi 36 chai dầu nặng bn kg?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới