có 5kg gạo và 1 cân 1kg ,ko có quả cân .muốn lấy 1kg gạo phải làm như thế nào

có 5kg gạo và 1 cân 1kg ,ko có quả cân .muốn lấy 1kg gạo phải làm như thế nào

2 bình luận về “có 5kg gạo và 1 cân 1kg ,ko có quả cân .muốn lấy 1kg gạo phải làm như thế nào”

Viết một bình luận