Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm.Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành 1 hình hộp chữ nhật.Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm.Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành 1 hình hộp chữ nhật.Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?Viết một bình luận

Câu hỏi mới