có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm . hãy xếp 6 hình lập phương đó thành 1 hình hộp chữ nhật.có bao nhiêu cách xếp khác nhau

có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm . hãy xếp 6 hình lập phương đó thành 1 hình hộp chữ nhật.có bao nhiêu cách xếp khác nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới