Có 8 người đăng kí tham gia trò chơi VUI ĐỂ HỌC trên đài truyền hình. Ban tổ chức muốn chọn ba người vào một vòng chơi. Đố cá

Có 8 người đăng kí tham gia trò chơi VUI ĐỂ HỌC trên đài truyền hình. Ban tổ chức muốn chọn ba người vào một vòng chơi.
Đố các bạn có bao nhiêu cách chọn?

2 bình luận về “Có 8 người đăng kí tham gia trò chơi VUI ĐỂ HỌC trên đài truyền hình. Ban tổ chức muốn chọn ba người vào một vòng chơi. Đố cá”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi tám người lần lượt là 1,2,3,4,5,6,7,8.
  ***Cách 1: Chọn người 1
  ***Cách 2: Chọn người 2
  ***Cách 3: Chọn người 3
  ***Cách 4: Chọn người 4
  ***Cách 5: Chọn người 5
  ***Cách 6: Chọn người 6
  ***Cách 7: Chọn người 7
  ***Cách 8: Chọn người 8
  => Có 8 cách chọn
  $\text{@Zan}$
  #trangqt2010
  $\textit{Chucbanhoctot!!}$
  _shining stars_

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Người thứ nhất có 8 cách chọn. Còn lại 7 người.
  Người thứ hai có 7 cách chọn. Còn lại 6 người.
  Người thứ ba có 6 cách chọn.
  Cách chọn 3 người ABC cũng là ACB,BAC, BCA, CAB, CBA.
  Sáu cách chọn trên chỉ là một cách. Do đó ta có số cách chọ là:
  (8 x 7 x 6) : 6 = 56 (cách chọn)
  Đáp số: 56 cách chọn
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới