CÓ BA BÀI THUI Ạ 1) Quãng đường AB dài 67,5 km. Một ô tô bắt đầu đi từ A lúc 7 giờ 55 phút với vận tốc 45 km/giờ. hỏi ô tô dó

CÓ BA BÀI THUI Ạ
1) Quãng đường AB dài 67,5 km. Một ô tô bắt đầu đi từ A lúc 7 giờ 55 phút với vận tốc 45 km/giờ. hỏi ô tô dó dến Blúc mấy giờ
2) Quagx dường AB dài 117 km. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 15 phút với vận tốc 45km/giờ. Giuawx dường người đó dừng lại đổ xăng mất 25 phút. Hỏi ô tô dến B lúc mấy giờ
3) Một người đi bộ đẵ đi được AB dài 14,4 km với vân tốc 4,5 km/giờ.Người đo đến B lúc mấy giờ

2 bình luận về “CÓ BA BÀI THUI Ạ 1) Quãng đường AB dài 67,5 km. Một ô tô bắt đầu đi từ A lúc 7 giờ 55 phút với vận tốc 45 km/giờ. hỏi ô tô dó”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1 :                                                   Bài giải: 
  Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là:
  67,5 : 45 =  1, 5 ( giờ ) = 1 giờ 30 phút
  Ô tô đến B lúc số giờ là :
  7 giờ 55 phút + 45 phút + 1 giờ 30 phút = 10 giờ 10 phút
                                            Đáp số : 10 giờ 10 phút 
  Bài 2 :                                                    Bài giải : 
  Thời gian người đó đi hết quãng đường AB là: 
  117 : 45 = 2,6 ( giờ )  = 2 giờ 36 phút
  Ô tô đến B hết số giờ là : 
  7 giờ 45 phút + 25 phút + 2 giờ 36 phút = 10 giờ 36 phút 
                        Đáp số : 10 giờ 36 phút
  Bài 3 :                                                     Bài giải:
  Người đó đi hết số thời gian là :
  14,4 : 4,5 = 3,2 (giờ   ) = 3 giờ 12 phút
    Người đó đến B lúc số giờ là :
  12 giờ + 3 giờ 12 phút = 15 giờ 12 phút
                                   Đáp số : 15 giờ 12 phút

  Trả lời
 2. #sunnee25
  3) 
  Thời gian đi là : 14,4 : 4,5 = 3,2 giờ
  Đổi 3,2 giờ = 3 giờ 12 phút
  Người đó đi lúc : 12 giờ – 3 giờ 12 phút = 8 giờ 48 phút

  co-ba-bai-thui-a-1-quang-duong-ab-dai-67-5-km-mot-o-to-bat-dau-di-tu-a-luc-7-gio-55-phut-voi-van

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới