Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 3 và 5 ?

Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 3 và 5 ?

2 bình luận về “Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 3 và 5 ?”

 1. Ta thấy tích nhỏ nhất của 2 số 3 và 5 là 3 x 5 = 15
  @Để tìm được các số tiếp theo ta lấy :
  15 x 2 = 30
  15 x 3 = 45
  15 x 4 = 60
  15 x 5 = 75
  15 x 6 = 90
  Vì 15 x 7 = 105 quá 2 chữ số nên ta có các số là :
  – 15 , 30 , 60 , 75 và 90
  Ta có 6 số .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới