có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới