Có hai bao gạo, bao thứ nhất có số gạo bằng 5/3 số gạo bao thứ hai. Nếu chuyển 15kg gạo từ bao thú nhất sang bao thứ hai thì

Có hai bao gạo, bao thứ nhất có số gạo bằng 5/3 số gạo bao thứ hai. Nếu chuyển 15kg gạo từ bao thú nhất sang bao thứ hai thì hai bao gạo có số gạo bằng nhau.hỏi bao thú nhất có mấy kg ,bao thứ hai có mấy kg

2 bình luận về “Có hai bao gạo, bao thứ nhất có số gạo bằng 5/3 số gạo bao thứ hai. Nếu chuyển 15kg gạo từ bao thú nhất sang bao thứ hai thì”

 1. Giải đáp: Bao thứ nhất :75 kg
               Bao thứ hai : 45 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu chuyển 15 kg gọa từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì 2 bao bằng nhau mà bao thứ nhất bằng 5/3 bao thứ hai
  ⇒ 15 kg ứng với 1/5 số gạo của bao thứ nhất
  ⇒ Bao thứ nhất có số gạo là;
           15x 5=75(kg)
  ⇒Bao thứ hai có số gạo là:
            75:5×3 = 45 ( kg)
  Đáp số :Bao thứ nhất :75 kg
               Bao thứ hai : 45 kg

  Trả lời
 2. Giải
  Nếu chuyển 15kg gạo từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì 2 bao có số gạo bằng nhau
  => Bao thứ nhất hơn bao thứ hai số gạo là :
  15+15 = 30 (kg) 
  => Bao thứ nhất có số gạo là :
  30 : (5-3) xx 5 = 75 (kg)
  => Bao thứ hai có số gạo là :
  75 : 5 xx 3 = 45 (kg)
  Đáp số : Bao thứ nhất : 75kg gạo
                Bao thứ hai : 45kg gạo
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới