có hai con đựng dầu , sau khi đổ 12,5 lít dầu từ can 1 sang can 2 thì lượng dầu ở hai can bằng nhau . hỏi lúc đầu can1 nhiều

có hai con đựng dầu , sau khi đổ 12,5 lít dầu từ can 1 sang can 2 thì lượng dầu ở hai can bằng nhau . hỏi lúc đầu can1 nhiều hơn can 2 mấy lít dầuViết một bình luận

Câu hỏi mới