Cô Mai đi chợ mua 15 cây bút để làm quà tặng cho học sinh,mỗi cây có giá tiền bằng nhau.Cô đã trả tiền mua bút hết 3/4 số tiề

Cô Mai đi chợ mua 15 cây bút để làm quà tặng cho học sinh,mỗi cây có giá tiền bằng nhau.Cô đã trả tiền mua bút hết 3/4 số tiền của mình và cô còn lại 22500 đồng.Hỏi mỗi cây bút có giá bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “Cô Mai đi chợ mua 15 cây bút để làm quà tặng cho học sinh,mỗi cây có giá tiền bằng nhau.Cô đã trả tiền mua bút hết 3/4 số tiề”

 1. Giải đáp:
   2000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số tiền của cô Mai là:
      22500 ÷ $\frac{3}{4}$  = 30000 ( đồng )
  Giá tiền của mỗi cây bút là
      30000 ÷ 15 = 2000 ( đồng )
              Đ/s: 2000 đồng

  Trả lời
 2. Phân số ứng với 22 500 là : 
       1 – $\frac{3}{4}$ = $\frac{1}{4}$ ( Số tiền )
  Tổng số tiền cô Mai có là :
       22 500 x 4 = 90 000 ( đồng )
  Giá tiền mỗi cái bút là :
        ( 90 000 – 22 500 ) : 15 = 4500 ( đồng )
                      Đáp số : 4500 đồng
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới