có một công việc mà Hoàng là một mình thì sau 10 ngày sẽ xong việc , Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó. Bình l

có một công việc mà Hoàng là một mình thì sau 10 ngày sẽ xong việc , Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó. Bình làm một mình phải cần số ngày gấp 5 lần số ngày mà Hoàng và Minh cùng làm xong việc đó
a, Bình cần bao nhiêu ngày để xong công việc đó?
b, Cả 3 ng̀ cùng làm thì xong cv trong bao lâu?
helpppppppppppppp
Viết một bình luận