Có một hình vuông và một hình chữ nhật.Cho biết cạnh hình vuông bằng chiều dài của hình chữ nhật,chu vi hình vuông hơn chu vi

Có một hình vuông và một hình chữ nhật.Cho biết cạnh hình vuông bằng chiều dài của hình chữ nhật,chu vi hình vuông hơn chu vi hình chữ nhật 40m ,diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật 600 mét vuông .Tính diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông.
Xin mọi người giúp mình ạ.
Viết một bình luận