Cửa hàng bán một nồi cơm điện với giá `483000` `đồng`, tính ra đã được lãi `15%` giá vốn. Hỏi tiền lãi khi bán nồi cơm là bao

Cửa hàng bán một nồi cơm điện với giá `483000` `đồng`, tính ra đã được lãi `15%` giá vốn. Hỏi tiền lãi khi bán nồi cơm là bao nhiêu?
NHANH + ĐÚNG + KO MẠNG = HNViết một bình luận

Câu hỏi mới