Cửa hàng có 120 chai dầu. Buổi sáng cửa hàng bán được 30% số chai dầu đó; buổi chiều bán được số chai dầu bằng buổi sáng. Hỏi

Cửa hàng có 120 chai dầu. Buổi sáng cửa hàng bán được 30% số chai dầu đó; buổi chiều bán được số chai dầu bằng buổi sáng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu?

2 bình luận về “Cửa hàng có 120 chai dầu. Buổi sáng cửa hàng bán được 30% số chai dầu đó; buổi chiều bán được số chai dầu bằng buổi sáng. Hỏi”

 1. Buổi sáng cửa hàng bán được số chai dầu là:
  120:100×30=36 (chai)
  Cả hai buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được số chai dầu là:
  36×2=72 (chai)
  Cửa hàng còn lại số chai dầu là:
  120-72=48 (chai)
  Đáp số:48 chai dầu

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  48 chai dầu
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  cửa hàng còn lại số chai dầu là :
  120 x (100% – 30% – 30%) = 48 (chai)
  đáp số : 48 chai dầu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới