cửa hàng Điện lạnh bán 1 chiêc điều hoà được lãi 720000 đồng . biết tiền lãi bằng 12% giá bán . hỏi cửa hàng đã nhập chiếc đ

cửa hàng Điện lạnh bán 1 chiêc điều hoà được lãi 720000 đồng . biết tiền lãi bằng 12% giá bán . hỏi cửa hàng đã nhập chiếc điều hoà đó về với giá là bao nhiêu đồngViết một bình luận

Câu hỏi mới