Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nướ

Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?
giúp ạ nhanh
chép mạng = báo cáo

2 bình luận về “Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nướ”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số dân tăng lên sau năm 2014 là:
  90 \ 000 \ 000 xx 1,2%=1 \ 080  \ 000( người )
  Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là:
  90 \ 000 \ 000 + 1 \ 080 \ 000 = 91 \ 080 \ 000( người )
  Đáp số: 91 \ 080 \ 000 người
   

  Trả lời

Viết một bình luận