cứuuuuuuuuuuuuuu tui nhanh nha Giảm cạnh của một hình lập phương đi 50% thì diện tích toàn phần của hình lập phương giảm đi b

cứuuuuuuuuuuuuuu tui nhanh nha
Giảm cạnh của một hình lập phương đi 50% thì diện tích toàn phần của hình lập phương giảm đi bao nhiêu phần trăm?
A. 25% B.75% C.50% D.45%

1 bình luận về “cứuuuuuuuuuuuuuu tui nhanh nha Giảm cạnh của một hình lập phương đi 50% thì diện tích toàn phần của hình lập phương giảm đi b”

 1.                                                                         Giải:
  Gọi: cạnh của hình lập phương đó là: a 
         Độ dài cạnh mới của hình lập phương đó: (100%-50%)a= 50%a=1/2a
  Diện tích toàn phần hình lập phương mới là:
         1/2a xx 1/2a xx 6=(a xx a xx 6) xx 1/4
  Hiệu diện tích toàn phần ban đầu so với diện tích mới:
          (a xx a xx 6)- (a xx a xx 6) xx 1/4= (a xx a xx 6) xx 3/4= (a xx a xx 6) xx 75%
  Vậy, diện tích toàn phần mới của hình lập phương giảm 75%
  → Giải đáp: B
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận