Đặt tính rồi tính : 24,15 : 6,9 = ?

Đặt tính rồi tính :
24,15 : 6,9 = ?

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính : 24,15 : 6,9 = ?”

Viết một bình luận