Đặt tính rồi tính: 487 + 204 660 251 124 x 3 847 : 7

Đặt tính rồi tính:
487 + 204
660 251
124 x 3
847 : 7

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính: 487 + 204 660 251 124 x 3 847 : 7”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới