Đặt tính rồi tính : `527,68 : 4,5` `623,5 : 28` `7 : 9,2` Helpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Đặt tính rồi tính :
`527,68 : 4,5`
`623,5 : 28`
`7 : 9,2`
Helpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

1 bình luận về “Đặt tính rồi tính : `527,68 : 4,5` `623,5 : 28` `7 : 9,2` Helpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   527 , 68 : 4,5
  5276,8 | 45
    77      |117,26
     326
        118
           280
               10
  vậy 527,68 : 4,5 = 117,26( dư 0,10)
  ________
  623,5 | 28
    63    |22,26
      75
       190
          22
  vậy 623,5 : 28 = 22,26( dư 0,22)
  ___________
  7 : 9,2
  70     |92
  700    |0,76
     560
        8
  vậy 7 : 9,2 = 0,76( dư 0,08)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới