Đặt tính rồi tính , sau đó thử lại bằng phép cộng A) 65007-4978 thử lại B) 82005-56947 thử lại C) 570,73-421,8 thử lại

Đặt tính rồi tính , sau đó thử lại bằng phép cộng
A) 65007-4978 thử lại
B) 82005-56947 thử lại
C) 570,73-421,8 thử lại

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính , sau đó thử lại bằng phép cộng A) 65007-4978 thử lại B) 82005-56947 thử lại C) 570,73-421,8 thử lại”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     65007                                       
       4978
  ———–
    60029
  thử lại
     65007
  +
       4978
  ———–
  69985
      82005
      56947
  ————
      25058
  thử lại
      82005
  +
      56947
  ————
    138952
     570,73
     421,8
  ————-
  148,93
  thử lại
     570,73
  +
     421,8
  ————-
  992,53

  Trả lời

Viết một bình luận