Dãy số 0; 3; 6; …; 999 có bao nhiêu chữ số

Dãy số 0; 3; 6; …; 999 có bao nhiêu chữ sốViết một bình luận