Để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ .hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ th

Để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ .hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy cái máy bơm như thế.

2 bình luận về “Để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ .hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ th”

 1. Muốn hút hết nước trong 1 giờ cần số máy là :
  5 x 18 = 90 máy 
  Muốn bơm trong 10 giờ cần số máy là :
  90 : 10 = 9 máy 
  Đ/s 9 máy 
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cần số máy bơm là :
     ( 5 x 18 ) : 10 = 9 ( cái )
  Phải bổ sung thêm số máy bơm như thế là :
    9 – 5 = 4 ( máy bơm )
        Đáp số : 4 máy bơm.
  xin ctlhn
  #ltvh02

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới