đi từ nhà lên huyện với vận tốc 30km/giờ mất 3 giờ. Hỏi đi bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ thì mất mấy giờ

đi từ nhà lên huyện với vận tốc 30km/giờ mất 3 giờ. Hỏi đi bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ thì mất mấy giờ

2 bình luận về “đi từ nhà lên huyện với vận tốc 30km/giờ mất 3 giờ. Hỏi đi bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ thì mất mấy giờ”

 1. Quãng đường đi từ nhà lên huyện là:
  30xx3=90 (km)
  Đi xe đạp với vận tốc 18 km/giờ thì mất số giờ là:
  90:18=5 (giờ)
  Đáp số: 5 giờ
  #nta2703

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   5 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Quãng đường từ nhà đến huyện là:
     30 x 3 = 90 (km)
  Đi bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ thì mất số giờ là:
  90 : 18 = 5 (giờ)
  Đáp số: 5 giờ
  ________________________________________________
  Áp dụng:
  Công thức tính quãng đường là : s = v x t
  Công thức tính thời gian là : t = s/v
  Công thức tính vận tốc là: v = s/t

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới