Điền số thích hợp vào chỗ trống : 5m² 7dm² = …m²

Điền số thích hợp vào chỗ trống : 5m² 7dm² = …m²

2 bình luận về “Điền số thích hợp vào chỗ trống : 5m² 7dm² = …m²”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì 1dm²=$\frac{1}{100}$ m²nên 7dm²=$\frac{7}{100}$ m² =0,07m²
  =>5m²7dm²=5m²+0,07m²=5,07m²
  đáp số:5,07m²
  #thangbuiduy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới