Diện tích của một lá cờ hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 5,2dm và 2,4dm là : A. 624 dm2 B. 6,24 dm2 C. 12,

Diện tích của một lá cờ hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 5,2dm và 2,4dm là :
A. 624 dm2 B. 6,24 dm2 C. 12,48 dm2

2 bình luận về “Diện tích của một lá cờ hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 5,2dm và 2,4dm là : A. 624 dm2 B. 6,24 dm2 C. 12,”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của một lá cờ hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 5,2dm và 2,4dm là :
  A. 624 dm^2
  ->B. 6,24 dm^2
  C. 12,48 dm^2
  Vì:  (5,2xx2,4):2=6,24

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới