diện tích hình hộp chữ nhật như hình bên AB = 5cm ;BC =4cm và ;cBN =3cm tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

diện tích hình hộp chữ nhật như hình bên AB = 5cm ;BC =4cm và ;cBN =3cm tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phầnViết một bình luận

Câu hỏi mới