Diện tích hình thang có độ dài đáy lớn là 9cm đáy bé là 7cm và chiều cao 6cm là

Diện tích hình thang có độ dài đáy lớn là 9cm đáy bé là 7cm và chiều cao 6cm làViết một bình luận

Câu hỏi mới