diện tính HCN là 50m2 CD tăng thêm 15% và CR giảm xuống 20% Thì diện tích mới là bao nhiêu

diện tính HCN là 50m2 CD tăng thêm 15% và CR giảm xuống 20% Thì diện tích mới là bao nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới