dúp em bài giải với với lãi suất tiết kiêm 0,5% một tháng , cân giử bao nhiêu đồng để sau một tháng nhân được số tiền lãi là

dúp em bài giải với với lãi suất tiết kiêm 0,5% một tháng , cân giử bao nhiêu đồng để sau một tháng nhân được số tiền lãi là
a 20 000 đồng b 40 000 đồng c 60 000 đồng

2 bình luận về “dúp em bài giải với với lãi suất tiết kiêm 0,5% một tháng , cân giử bao nhiêu đồng để sau một tháng nhân được số tiền lãi là”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Vì lãi là 20000 đồng nên số tiền gửi là :
  =>20000:0,5%=4000000(đồng)
  b) Vì lãi là 40000 đồng nên số tiền gửi là :
  =>40000:0,5%=8000000(đồng)
  c) Vì lãi là 60000 đồng nên số tiền gửi là :
  =>40000:0,5%=12000000(đồng)

  Trả lời
 2. __________________________
  Answer
  __________________________
  ↓  
  a) Số tiền lãi là 20000 đồng thì nhận được số tiền gửi đi là 
  20000 : 0,5% = 4000000 ( đồng )
  b) Số tiền lãi là 40000 đồng thì nhận được số tiền gửi đi là 
  40000:0,5% = 8000000 ( đồng ) 
  c) Số tiền lãi là 60000 đồng thì nhận được số tiền gửi đi là 
  60000:0,5% = 12000000 ( đồng ) 
  __________________________________________
   ~  Cashin   ~ 
  __________________________________________

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới