Em có 5 quyển vở, anh có 19 quyển vở. Mẹ cho thêm mỗi người một số vở như nhau, vì thế bây giờ số vở của anh gấp 3 lần số vở

Em có 5 quyển vở, anh có 19 quyển vở. Mẹ cho thêm mỗi người một số vở như nhau, vì thế bây giờ số vở của anh gấp 3 lần số vở của em. Hỏi mẹ đã cho mỗi người mấy quyển vởViết một bình luận

Câu hỏi mới