em đang cần gấp mọi người giúp em với ạ 1 hình tam giác có độ dài dáy 10cm và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 8,5

em đang cần gấp mọi người giúp em với ạ
1 hình tam giác có độ dài dáy 10cm và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 8,5cm. tính chiều cao hình tam giác

2 bình luận về “em đang cần gấp mọi người giúp em với ạ 1 hình tam giác có độ dài dáy 10cm và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 8,5”

 1. Diện tích hình vuông là:
  8,5 × 8,5 = 72,25 (cm^2)
  Do diện tích hình tam giác bằng diện tích hình vuông
  => Diện tích hình tam giác là 72,25cm^2
  Chiều cao hình tam giác là:
  72,25 × 2 : 10 = 14,45 (cm)
  Đáp số: 14,45cm

  Trả lời
 2. Diện tích hình tam giác là:

  S = (1/2) x b x h

  Trong đó, b là độ dài đáy và h là chiều cao của tam giác.

  Diện tích hình vuông là:

  S = a^2

  Trong đó, a là độ dài cạnh của hình vuông.

  Theo đề bài, ta có:

  – Độ dài đáy của tam giác bằng 10 cm.
  – Diện tích hình vuông bằng diện tích tam giác, tức là: 

  (1/2) x 10 x h = 8.5^2

  Suy ra:

  h = (8.5^2 x 2) / 10 = 14.45 cm

  Vậy, chiều cao của tam giác là 14.45 cm. 

   

  Trả lời

Viết một bình luận