em hãy tính xem từ năm 2000 đến năm 2023 bao nhiêu ngày ?

em hãy tính xem từ năm 2000 đến năm 2023 bao nhiêu ngày ?

2 bình luận về “em hãy tính xem từ năm 2000 đến năm 2023 bao nhiêu ngày ?”

 1.               giải
  từ năm 2000 đến 2023 có 2000 ,2004 , 2008 , 2012 , 2016 , 2020 là các năm nhuận 
   mà các năm nhuận có 366 ngày 
         các năm nhuận có số ngày là: 
                  366 × 6 = 2196 ( ngày )
  từ năm 2000 đến 2023 trừ các năm nhuận ra có số năm là:
                2023 – 2000 – 6 năm =17 ( năm )
   1 năm thường = 365 ngày
    từ năm 2000 đến 2023 trừ các năm nhuận ra có số ngày là:
           17 × 365 = 6205(ngày )
   từ năm 2000 đến 2023 có số ngày là:
           6205 + 2196 = 8374 ( ngày )
                   đáp số :….
   chúc bạn học tốt 🙂
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có từ năm 2000 đến năm 2023 có 6 năm nhuận
  nên số ngày trong sáu năm nhuận đó là
  366×6=2196(ngày)
  số năm ko nhuận từ năm 2000 đến năm 2023 là
   23-6=17 (năm)
  số ngày của 17 năm ko nhuận là
  365×17=6205(ngày)
  số ngày từ năm 2000 đến năm 2023 là
  2196+6205=8104 ngày

  Trả lời

Viết một bình luận