Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm đang ngồi hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 dm chiều rộng 1,1 dm và chiều cao 8 dm tín

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm đang ngồi hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 dm chiều rộng 1,1 dm và chiều cao 8 dm tính số hình lập phương được xây một mặt.
So trả lời được thì cho 1 lời cảm ơn
Và 5sao luôn nhé

1 bình luận về “Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm đang ngồi hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 dm chiều rộng 1,1 dm và chiều cao 8 dm tín”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  đổi 1,6 dm = 16 cm
         1,1 dm = 11 cm
          8 dm = 80 cm
   số hình lập phương được xây 1 mặt là
   (1,6 x 1,1) x  2 x 80=281,6
  CHÚC BẠN MAY MẮN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới