giá xăng tháng 11 tăng 20% so với giá xăng tháng 10. giá xăng tháng 12 giảm 20% so với tháng 11 tính giá xăng tháng 12, biết

giá xăng tháng 11 tăng 20% so với giá xăng tháng 10. giá xăng tháng 12 giảm 20% so với tháng 11 tính giá xăng tháng 12, biết giá xăng tháng 12 chênh lệch so với tháng 10 là 1 000 đồng 1 lít. nhanh giúp e vs ạ

2 bình luận về “giá xăng tháng 11 tăng 20% so với giá xăng tháng 10. giá xăng tháng 12 giảm 20% so với tháng 11 tính giá xăng tháng 12, biết”

 1. Giá xăng tháng 11 chiếm :
  100%+20%=120%(giá xăng tháng 10 )
  Giá xăng tháng 12 chiếm số :
  120%:100×(100-20)=0,96=96% (giá xăng tháng 10) 
  Giá xăng tháng 12 là :
  1000:(100-96)×96=24000 (đồng 1 lít) 
  Đáp số : 24000 đồng 1 lít
  @naalinn
  #hoidap247

  Trả lời
 2. Giải
  Giá xăng tháng 11 chiếm :
  100% + 20% = 120% (giá xăng tháng 10 )
  Giá xăng tháng 12 chiếm số :
  120% : 100 xx (100-20) = 0,96 = 96% (giá xăng tháng 10 ) 
  Giá xăng tháng 12 là :
  1000 : (100 – 96) xx 96 = 24000 (đồng 1 lít) 
  Đáp số : 24000 đồng 1 lít
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới